Happy New Year 2014 เยือนหัวใจมังกร ปักกิ่ง พิชิตกำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน

Achivment-Of-Great-Wall-Of-World

รายละเอียดทัวร์ไฮไลท์ – ปักกิ่ง 3 มรดกโลก พระราชวังกู้กง,กำแพงเมืองจีน,พระราชวังฤดูร้อน “อี้เหอหยวน” จัตุรัสเทียนอันเหมิน หอฟ้าเทียนถาน ตลาดรัสเซีย สนามกีฬารังนก หวังฟู่จิ่ง – ชมโชว์อลังการ กายกรรมปักกิ่งอ่อนช้อยสวยงามอ่านรายละเอียดทัวร์

เยือน 2 มหานคร เซี่ยงไฮ้ – ปักกิ่ง 6 วัน 5 คืน

olympic-national-stadium

รายละเอียดทัวร์ไฮไลท์ กำแพงเมืองจีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม กู้กง พระราชวังฤดูร้อน อวี้เหอหยวน เซี่ยงไฮ้ หาดไหว่ทาน ตลาดเถาเป่า อุโมงค์เลเซอร์ ถนนนานกิง ปักกิ่ง อลังการ โชว์กายกรรมอีร่าอ่านรายละเอียดทัวร์